back to life – אתר הקורסים

מיכל כהן היא אשת מקצוע רצינית ביותר, המדריכה ומלמדת מספר קורסים בנושא בריאות הגב, תנועה ובריאות נשית.
אתר הקורסים של מיכל מהווה פלטפורמת למידה נוחה למשתמשים ועבורה, כמדריכה.
האתר מעוצב ובנוי בהתאם לתנאים הנדרשים ללמידה דיגיטלית אפקטיבית.

אתר הקורסים של מיכל כולל:

  • מערכת ניהול קורסים רחבה, משוכללת ופשוטה לתפעול
  • מערכת תשלום וחיבור אוטומטי לקורס
  • מערכת ניהול פשוטה וזמינה למשתתפי הקורס ומשתמשי האתר, באופן מהיר ויעיל
  • הצגת הקורס, השיעורים ונושאי הקורס בהיררכיה ברורה של נושאי ושיעורי הלימוד למשתתפים
  • שליטה ואטומציה בפתיחת השיעורים למשתתפי ההדרכות
  • אפשרויות ניהול הקורס במגוון דרכים כגון: מחזורים מובנים, פתיחה מלאה אוטומטית או במינות בהתאם למועדים מובנים מראש
  • נראות שמבוססת על השפה הגרפית של העסק שלך
  • חיבור לאתר אינטרנט קיים או אתר עתידי שיהיה בעסק שלך
לצפייה בפרויקט:
michalcohen.co.il/course
דילוג לתוכן